Skolos vekselis: failas atsisiųsti ir paaiškinimai

2023-12-21

Skolos vekselis yra laikomas itin griežtos formos dokumentu. Tai vertybinis popierius, kuris užtikrina, jog paskolinti pinigai be jokių išlygų bus grąžinti kreditoriui. Turint vekselį nereikia kreiptis į teismą, jeigu paskolintos sumos atgauti gražiuoju nepavyksta. Skola iš karto gali būti išieškoma priverstine tvarka. Visgi, tam, jog vekselis galiotų, svarbu jį užpildyti tvarkingai ir pagal visus reikalavimus. Tai padaryti padės žemiau esanti forma – taigi, galite ją atsisiųsti bei pasinaudoti.

Atsisiųskite skolos vekselio šabloną: 

Kas yra skolos vekselis?

Skolos vekselis – tai vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Tai gali būti įgyvendinta tiesiogiai arba netiesiogiai. Paskolos vekselis yra laikomas neginčytinu skolos dokumentu. Taigi, juos pasirašyti reikia labai atidžiai ir tik pilnai išsiaiškinus visas galimas pasekmes. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal šį dokumentą asmenų santykius mūsų šalyje reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Vekselis dažniausiai naudojamas siekiant įforminti pinigų skolinimo faktą. Kita vertus, šis gali praversti ir norint papildomai apdrausti jau esamą įsipareigojimą arba atidėti atsiskaitymus.

Vekseliai gali būti paprastieji arba įsakomieji. Pirmuoju atveju jį išrašęs žmogus įsipareigoja pats sumokėti nurodytą sumą. Tuo tarpu, įsakomuoju vekseliu pinigus pavedama sumokėti kitam asmeniui. Paprastasis vekselis dar yra vadinamas skolos vekseliu. Svarbu paminėti, jog šis taip pat gali būti protestuotinas arba ne. Ką tai reiškia? Neprotestuotinas vekselis yra laikomas tokiu tuomet, jeigu sutartyje įrašoma sąlyga „grąžinti be išlaidų“. Visgi, jei tokio susitarimo nėra, dokumentas laikomas protestuotinu.

Skolos vekselio svarba

Skolos vekselis pasižymi išties didele privalumų gausa ir yra itin svarbus dokumentas:

 • Vekselyje nereikia nurodyti jo išdavimo priežasties;
 • Turint vekselį nebereikia kreiptis į teismą, kad skola būtų išieškoma priverstine tvarka;
 • Vekselis padeda išvengti bylinėjimosi procedūrų ir išlaidų;
 • Vekselį surašyti yra ganėtinai paprasta, jam nereikalinga registracija;
 • Vykdomuosius įrašus pagal vekselį dažniausiai išduoda notarai, o tai yra pigesnė ir greitesnė procedūra nei skolos priteisimas teismo tvarka;
 • Šiuo dokumentu įforminamas besąlygiškas pasižadėjimas grąžinti skolą. Vekselyje negali būti numatytų jokių papildomų mokėjimo išlygų;
 • Vekselio gavėjui nereikia įrodinėti įsipareigojimų atsiradimo pagrindo;
 • Vekselyje galimas kitų asmenų laidavimas visai arba daliai sumos;
 • Šį dokumentą galima atlygintinai arba neatlygintinai perleisti kitiems asmenims arba ūkio subjektams.

Kada rinktis skolos vekselį vietoj skolos raštelio?

Vekselio forma ir surašymo tvarka yra išties nesudėtingos. Šiuo paprastumu jis gali priminti skolos raštelį. Visgi, vekselis turi gerokai didesnę teisinę galią. Taigi, šį pasirinkti beveik visuomet apsimoka labiau. Pavyzdžiui, jeigu skolinasi draugas ar giminaitis, daugelis žmonių pasirašo tik skolos raštelį, o kai kuriais atvejais apskritai neužfiksuoja šio įvykio. Visgi, raštelis tėra pagrindas kreiptis į teismą ir pradėti, greičiausiai, ganėtinai ilgą išieškojimo procesą. Tuo tarpu, vekselis padeda išvengti bylinėjimosi procedūrų ir išlaidų, mat turi gerokai didesnę teisinę galią – priverstinis išieškojimas yra pradedamas iš karto.

Visgi, jeigu nusprendėte įforminti skolą vekseliu, rekomenduojama įsitikinti, kad tikrai nurodėte visą reikiamą informaciją. Be to, norėdami parsisiųsti šio dokumento formą, ieškokite išties patikimų tinklapių.

Kita vertus, svarbu paminėti, jog vekselio negalima pasirašyti tais atvejais, kai yra skolinamos itin didelės sumos. Žinoma, tokiu atveju netinka ir paprastas raštelis. Dideles skolas (virš 3000 eurų) privaloma įforminti pas notarą.

Kaip naudotis skolos vekseliu?

Vekselį galima surašyti ranka ant paprasto popieriaus lapo. Visgi, svarbu, kad jame būtų visi rekvizitai, kuriuos įtvirtina įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnis. Taigi, norint nesuklysti, daugeliui žmonių praverčia tam tikras šablonas. Vekselyje turi būti:

 • Žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas;
 • Besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;
 • Mokėjimo terminas;
 • Mokėjimo vieta;
 • Pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta nurodyta suma;
 • Išrašymo vieta ir data;
 • Išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas;
 • Tais atvejais, kai paprastąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles – tai patvirtinanti informacija.

Svarbu paminėti, jog nerekomenduojama rašyti nebūtinų rekvizitų. Kaip pavyzdys galėtų būti asmens kodas – kartais žmonės suklysta rašydami daug skaičių. Be to, dokumente rekomenduojama detaliai nurodyti, kokia konkreti prievolė ar skola užtikrinama vekseliu. Tai padeda išvengti galimo kreditorių piktnaudžiavimo, pavyzdžiui, kuomet reikalaujama tą pačią skolą sumokėti du kartus. Atidavus pinigus reikėtų reikalauti atitinkamo patvirtinimo, kad prievolė yra įvykdyta. Kita vertus, jeigu grąžinta tik pusė sumos, skolininkas vis tiek gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas. Svarbu paminėti, kad šio dokumento turėtojas negali atsisakyti priimti įmokų dalimis. Kita vertus, egzistuoja dar vienas patarimas, kurį pravartu prisiminti. Kai kuriais atvejais gali būti sudaromas susitarimas dėl skolos grąžinimo grafiko sudarymo. Jo nesilaikant, vekselio turėtojui yra suteikiama galimybė išieškojimą pradėti nustatyta priverstine tvarka. Visgi, svarbu paminėti, kad ne visi skolos rašteliai yra laikomi vekseliais. Jeigu dokumente trūks privalomų rekvizitų, jis neturės anksčiau aptartos teisinės galios. Taigi, svarbu viską nurodyti tinkamai.

Ką daryti negavus pinigų pagal vekselį?

Vekselis privalo būti pateiktas apmokėti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai dokumentas yra tinkamai pateiktas vekselio davėjui apmokėti, tačiau šis to nepadaro, per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti turi būti pranešta apie jo neapmokėjimą. Tinkamai atlikus aptartus veiksmus vekselio gavėjas įgyja teisę kreiptis į notarą su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą. Notaro išduotas vykdomasis įrašas per vienerius metus turi būti pateiktas antstoliui. Jei procesas per sudėtingas, bet kurioje stadijoje galite perduoti skolą mums.

 

+370 700 666 77 Registruoti skolą