Turi klientą, kuris neapmoka skolų?
Skolų išieškojimas visame pasaulyje

Būdami EOS grupės privilegijuotais partneriais, esame pasaulinio skolų išieškojimo bendrovių tinklo, vienijančio skirtingas šalis, kultūras ir tradicijas, dalis. Vadovaujamės EOS elgesio kodekso taisyklėmis bei aukščiausiais kokybės standartais

Pasiūlymą pateikiame nemokamai - nėra jokių registracijos ir sutarties sudarymo mokesčių
Žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš kreipiantis į skolų išieškojimo bendrovę

Pirmiausiai rekomenduojame surinkti visus turimus dokumentus apie skolą – sąskaitas, sutartis, padarytus apmokėjimus, susirašinėjimo informaciją ir kitus.

Antra, susisiekite su skolininku raštu ir pasiteiraukite apie neapmokėtą skolą ir neapmokėjimo priežastis. Jei skolos neapmoka, tuomet nusiųskite laišką su priminimu ir tikslia data iki kada turėtų būti sumokoma susidariusi skola už paslaugas / prekes.

Jei skolininkas vis dėl to neapmoka per nurodyta laikotarpį skolos, tuomet rekomenduojame kreiptis į skolų išieškojimo bendrovę. Rekomenduojame nedelsti ir kreiptis dėl skolos išieškojimo kuo greičiau, kad nebūtų suėję senaties terminai.

  • >3 mln € Esame išieškoję
  • 17 mln € Valdomų skolų portfelis
  • 3 mėn Vid. skolos išieškojimo laikas
Skolų išieškojimo eiga užsienyje
Išieškojimo procedūra pradedama nuo galimybės išieškoti skolą nustatymo
„Sėkmės tikimybė“ nustatoma įvertinant kliento pateiktus dokumentus, skolos ir galimų išlaidų santykį, teisinį statusą ir skolininko galimybę grąžinti skolą. Kuo daugiau klientas pateikia rašytinių dokumentų, tuo didesnis šansas, kad skola bus išieškota iš skolininko. Itin svarbūs dokumentai skolų išieškojimo procese – sutartys, sąskaitos faktūros ir korespondencija tarp kliento ir skolininko (rašytinė).
Dokumentų patikrinimas
Jei išnagrinėję gautus duomenis ir dokumentus nustatysime, kad nėra galimybės arba galimybė labai maža atgauti skolą – jus informuosime ir klientui reikės susimokėti tik už realiai atliktą darbą.Jei dokumentacija tvarkinga ir yra galimybė skolą išieškoti, tuomet pirmuosius žingsnius išieškojimo link žengiame nedelsiant.
Derybos su skolininku
Iš karto susisiekiame laišku, el. paštu su skolininku ir paraginame susimokėti neapmokėtą sąskaitą. Mėginame įvairiais būdais neteisminiu būdu įtikinti skolininką įvykdyti savo įsipareigojimus. Neteisminis būdas leidžia lanksčiai derėtis su skolininku, o tai reiškia, kad galime jam pasiūlyti įvairius atsiskaitymo būdus.
Byla Anglijoje bei kitose pasaulio šalyse
Jei Anglijos įmonei skolininkei būna iškelta bankroto byla – tuomet paruošiame visus reikalingus dokumentus teismui dėl kliento skolos ir informuojame klientą apie bankroto bylos eigą.
Skolų išieškojimas Didžiojoje Britanijoje (UK) ir kitose pasaulio šalyse

2020 m. gruodžio 31 d. Didžiajai Britanijai išėjus iš Europos Sąjungos ženkliai pasunkėjo skolų susigrąžinimo procedūra, tačiau tai nėra neįmanoma. Skolos atsiėmimas galimas ikiteisminiu būdu ir teisminiu. Priklausomai nuo kliento situacijos, turimos dokumentacijos ir skolininko galimybių pasirenkamas vienas iš šių būdų.

Dažniausiai pasirenkama ikiteisminė procedūra, nes ji yra lankstesnė tiek klientui, tiek skolininkui. Be to, ikiteisminė procedūra yra pigesnė, nes nereikia samdyti valandinius įkainius gaunančių advokatų.

Skolų išieškojimas Anglijoje ir Velse turi senaties terminą. Įmonių ieškiniams paprastai taikomas 6 metų senaties terminas. Tarkime, jei jūs atlikote paslaugą arba pardavėte prekę, tuomet senaties terminas bus skaičiuojamas nuo paslaugos/prekės priėmimo dienos. 6 metai yra senaties terminas, kuris taikomas įprastiems reikalavimams, bet terminas gali turėti išimtis.

Didžiojoje Britanijoje yra galimybė išvengti senaties termino jį nutraukiant. Tai galima padaryti, jei abi šalys susitaria dėl jos nutraukimo. Tai turi būti atlikta rašytiniu būdu. Kodėl tai būtina atlikti? Pasibaigęs senaties terminas reiškia tai, kad jo pratęsti nebegalima. O tai reiškia, kad nebegalėsite pradėti skolos išieškojimo proceso. Svarbu stebėti senaties terminą, kad jis nepasibaigtų.

Senaties terminas Anglijoje

Skolų išieškojimas Anglijoje ir Velse turi senaties terminą. Įmonių ieškiniams paprastai taikomas 6 metų senaties terminas. Tarkime, jei jūs atlikote paslaugą arba pardavėte prekę, tuomet senaties terminas bus skaičiuojamas nuo paslaugos/prekės priėmimo dienos. 6 metai yra senaties terminas, kuris taikomas įprastiems reikalavimams, bet terminas gali turėti išimtis.

Didžiojoje Britanijoje yra galimybė išvengti senaties termino jį nutraukiant. Tai galima padaryti, jei abi šalys susitaria dėl jos nutraukimo. Tai turi būti atlikta rašytiniu būdu. Kodėl tai būtina atlikti? Pasibaigęs senaties terminas reiškia tai, kad jo pratęsti nebegalima. O tai reiškia, kad nebegalėsite pradėti skolos išieškojimo proceso. Svarbu stebėti senaties terminą, kad jis nepasibaigtų. 

Skolų tipai

Išieškome įvairių tipų skolas, kurios gali prasidėti nuo 50 Eurų. Išieškome skolas transportavimo sektoriuje, pagal pirkimo-pardavimo sandorius, statybose, pagal nuomos ir paskolų sutartis, iš agentūrų, skolas susidariusias dėl žalos ar neteisėtų veiksmų.

Mes, laikydamiesi elgesio kodekso taisyklių ir aukštų kokybės standartų, efektyviai ir profesionaliai konsultuojame savo klientus išieškojimo klausimais bei itin greitai išieškome kliento skolas. 

Skolų išieškojimas iš užsienio įmonės

Skolas galima išsiieškoti ne tik iš įmonių užsienyje, bet ir fizinių asmenų. Kaip ir išieškant iš įmonių, taip ir iš fizinių asmenų – būtina turėti skolą patvirtinančius dokumentus (skolos raštelį, vekselį, sutartį ir kitus).

Išieškant skolą iš fizinio asmens, jis informuojamas apie skolos perleidimą išieškojimo bendrovei. Skolininkas raginamas padengti skolą nedelsiant. Jei nepavyksta susitarti pirminio kontakto metu, tuomet prasideda ikiteisminis procesas. Išieškojimo bendrovė visomis legaliomis priemonėmis ragina skolininką grąžinti skolą. Jei pirminio etapo ar ikiteisminio proceso metu pavyksta su skolininku susitarti, tuomet sudaromas skolos grąžinimo grafikas ar numatomas skolos grąžinimo terminas.

Jei nepavyksta skolos išieškoti ikiteisminio proceso metu, tuomet keliama skolos išieškojimo byla ir procesiniai dokumentai perduodami teismui. Po teismo, teismo įsiteisėjęs sprendimas suteikia teisę atlikti priverstinį skolų išieškojimą (areštuoti banko sąskaitą, skolą išieškoti iš darbo užmokesčio, iš skolininko turto arba nukreipiamas išieškojimas į sutuoktinį).

Teisminis procesas visada bus brangesnis ir reikalaujantis daugiau laiko sąnaudų, todėl taikomas tik tuomet, kai išnaudotos visos kitos galimybės atgauti skolą. 

Skolų išieškojimas iš fizinių asmenų užsienyje

Skolas galima išsiieškoti ne tik iš įmonių užsienyje, bet ir fizinių asmenų. Kaip ir išieškant iš įmonių, taip ir iš fizinių asmenų – būtina turėti skolą patvirtinančius dokumentus (skolos raštelį, vekselį, sutartį ir kitus).

Išieškant skolą iš fizinio asmens, jis informuojamas apie skolos perleidimą išieškojimo bendrovei. Skolininkas raginamas padengti skolą nedelsiant. Jei nepavyksta susitarti pirminio kontakto metu, tuomet prasideda ikiteisminis procesas. Išieškojimo bendrovė visomis legaliomis priemonėmis ragina skolininką grąžinti skolą. Jei pirminio etapo ar ikiteisminio proceso metu pavyksta su skolininku susitarti, tuomet sudaromas skolos grąžinimo grafikas ar numatomas skolos grąžinimo terminas. 

Jei nepavyksta skolos išieškoti ikiteisminio proceso metu, tuomet keliama skolos išieškojimo byla ir procesiniai dokumentai perduodami teismui. Po teismo, teismo įsiteisėjęs sprendimas suteikia teisę atlikti priverstinį skolų išieškojimą (areštuoti banko sąskaitą, skolą išieškoti iš darbo užmokesčio, iš skolininko turto arba nukreipiamas išieškojimas į sutuoktinį).

Teisminis procesas visada bus brangesnis ir reikalaujantis daugiau laiko sąnaudų, todėl taikomas tik tuomet, kai išnaudotos visos kitos galimybės atgauti skolą. 

Klientų atsiliepimai
Atgaukite tai, kas priklauso Jums!

Didžiuojamės, kad didžioji dalis mūsų bandymų išieškoti skolas tampa sėkmingi: mums pavyko išieškoti net 95 procentus skolų, kurios yra ne senesnės nei 90 dienų. Jei prireiktų išieškoti skolą iš užsienyje reziduojančių asmenų, drąsiai kreipkite į mus – pasirūpinsime, kad skolų išieškojimo procesas būtų greitas ir sklandus.

+370 700 666 77 Registruoti skolą