Skolų išieškojimas iš fizinio asmens

Skolos gali būti išieškomos ne tik iš juridinių, bet taip pat ir iš fizinių asmenų. Jei turite dokumentą – skolos raštelį, vekselį ar susirašinėjimą, kuriame pripažįstama apie turimus įsiskolinimus, galima tikėtis sėkmingos skolų išieškojimo eigos. Skolos išieškojimo procesą sudaro keli svarbiausi etapai: kiekviename jų klientas yra informuojamas apie išieškojimo eigą ir aptariamos tolimesnės pinigų atgavimo galimybės.

Kaip vykdomas skolos išieškojimas iš fizinio asmens?

  • Informavimas: skolininkui perduodama informacija apie skolos perleidimą išieškojimo bendrovei ir raginama nedelsiant padengti skolą (pranešimai siunčiami registruotu laišku, elektroniniu paštu ar kitais žinomais adresais). Raginama nedelsiant padengti turimą skolą: jei šiame etape pavyksta susitarti, sudaromas skolos grąžinimo grafikas arba numatomas visos skolos grąžinimo terminas;

  • Ikiteisminis procesas: skolininkui siunčiami pranešimai visomis įstatymų leistinomis priemonėmis ir raginama taikiai susitarti dėl skolos grąžinimo. Jei susitarti pavyksta, numatomas skolos grąžinimo terminas arba sudaromas jos grąžinimo grafikas. Jei su skolininku nepavyksta susisiekti ar susitarti, ikiteisminis procesas yra nutraukiamas, ir ruošiamasi skolą prisiteisti teisme;

  • Teisminis procesas: už bylą atsakingas asmuo bendradarbiauja su klientu ir siekia surinkti kiek įmanoma daugiau skolos įrodymų. Jei turimų dokumentų pakanka, rengiami procesiniai dokumentai skolos priteisimui;

  • Poteisminis procesas: jei teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas ar kitas dokumentas leidžia atlikti priverstinį skolos išieškojimą, bendradarbiaujama su antstolių kontoromis, skolininkui gali būti taikomas sąskaitų ir turto areštas.

 

Priverstinis skolų išieškojimas

Priverstinis skolos išieškojimas iš fizinio asmens gali būti taikomas šiais būdais:

  • Banko sąskaitos areštas: jei skolininkas savo banko sąskaitoje turi pakankamą pinigų sumą, įstatymų numatyta tvarka antstolis gali nurašyti šias lėšas ir paskirstyti kreditoriams;

  • Skolos išieškojimas iš darbo užmokesčio: reguliariai tikrinama Sodros informacija, ir tuomet, kai skolininkas įsidarbina, jo skola išieškoma iš darbo užmokesčio. Antstolis siunčia skolininko darbovietei patvarkymą, kurio darbdavys privalo laikytis ir daryti išskaitas iš skolininko atlyginimo;

  • Išieškojimas iš skolininko turto: jei skolininkas turi jam priklausančio kilnojamojo, nekilnojamojo turto ar turtinių teisių, tačiau nėra galimybės skolą išieškoti iš turimų lėšų, per antstolių kontorą yra inicijuojamos skolininko turto varžytinės;

  • Išieškojimo nukreipimas į sutuoktinį/ę: jei skolininkas turi sutuoktinį/ę , ir nėra kitų galimybių skolos išieškojimą nukreipti į skolininko pinigines lėšas, darbo užmokestį ar kitą jam priklausantį turtą, tokiu atveju inicijuojamas skolos išieškojimas iš skolininko sutuoktinio/ės turto. Skolos išieškojimo nukreipimas į sutuoktinį/ę galimas tada, kai tarp skolininko ir jo sutuoktinio nėra sudarytos ir įregistruotos vedybų sutarties.

Atgaukite jums priklausančius pinigus

Savarankiškai atgauti skolą ne visada yra įmanoma, todėl kartais prireikia specialistų pagalbos. Jei norite išieškoti skolą iš fizinio asmens, tiesiog užregistruokite skolą mūsų internetinėje svetainėje. Mūsų komanda pasistengs kiek įmanoma greičiau įvertinti skolos atgavimo galimybes ir  netrukus pateiks jums pasiūlymą.

+370 700 666 77 Registruoti skolą