Kas yra beviltiškos skolos ir kaip jas nurašyti?

2023-06-12

Dažniausiai iškilusią problemą dėl neapmokėtų skolų išspręsti galima greitai ir lengvai. Visgi, kartais pasitaiko atvejų, kai skolininkai dėl susiklosčiusių ne pačių maloniausių aplinkybių grąžinti pasiskolintos sumos tiesiog negali. Tokiu atveju skolos tampa beviltiškomis. Beviltiškos skolos nėra malonios, tačiau būtinos išspręsti. Beviltiškų skolų nurašymas – procesas, apie kurį verta žinoti tiek skolintojams, tiek besiskolinantiems.

Kas yra beviltiška skola?

Beviltiška skola – tai skola, kurios dėl skolininko turtinės padėties neįmanoma grąžinti kreditoriui. Kitaip tariant, tai už suteiktas prekes ar paslaugas sutarta pinigų suma, kurios dėl įvairių priežasčių mokėtojas neturi galimybės sumokėti. Taip nutikti gali dėl pačių įvairiausių priežasčių: bankroto, likvidacijos ar net mirties. Beviltiškas skolas galima atgauti tiek reikiamus dokumentus surinkusiems patiems kreditoriams, tiek kreipiantis į skolų išieškojimo agentūras. Beviltiškos skolos toli gražu nėra visos finansinės skolos.

Kada skola yra laikoma beviltiška?

Skola laikoma beviltiška, kai praeina ne mažiau nei vieneri metai nuo tada, kai suma įtraukiama į mokesčio mokėtojo pajamas. Pavyzdžiui, jei sąskaita išrašyta 2023 01 01, vadinasi, neapmokėta suma bus pripažinta beviltiška tik 2024 01 01. Visgi, egzistuoja kelios išimtys, kai skola gali būti pripažinta beviltiška anksčiau:

 • skolininkas miręs arba paskelbtas mirusiu;
 • skolininkas bankrutuoja;
 • skolininkas likviduotas.

Tiek skolininkui mirus, tiek bankrutavus ar likvidavus jo turtą jam likusi skola pripažįstama beviltiška nepriklausomai nuo praėjusio laiko nuo sumos įtraukimo į mokesčių mokėtojo pajamas. Norint pripažinti skolas beviltiškomis reikia pristatyti tam tikrus tai įrodančius dokumentus – mirties liudijimą, antstolių surašytus aktus arba įteisintus teismo sprendimus ir pan. Visais šiais atvejais Jums gali padėti skolų išieškojimo specialistai, kurie padės greitai ir efektyviai išspręsti šias problemas.

Kokios yra beviltiškų įsiskolinimų grupės?

Beviltiškos skolos, pagal įsiskolinimo dydį, skirstomos į keturias grupes. Kiekvienos grupės skolos beviltiškumui įrodyti reikalingi skirtingi dokumentai. Toliau pristatome keturias skirtingas įsiskolinimų grupes ir aptariame, kokių dokumentų norint įrodyti jų beviltiškumą jums prireiks.

1. Įsiskolinimai nuo 0,01 iki 300,00 eur.

Įsiskolinimai iki 300 eur. priskiriami pirmajai beviltiškų skolų grupei. Beviltiškumui įrodyti nebūtina pateikti jokių tai ar pastangas susigrąžinti skolą ar skolininko mokumą įrodančių dokumentų. Vienintelis reikalavimas – įrodyti mokesčius mokančiam kreditoriui, kad skolos išieškoti negalima. Išieškant skolą kreditorius gali atgauti ne tik mokestinę dalį, bet ir visą įsiskolinimą, palūkanas, kompensaciją už netesybas ir patirtas išlaidas dėl to, tad labai svarbu įsitikinti, kad skolos išieškoti negalima. Informaciją apie nepavykusį skolos išieškojimą ir to liudijimą-pažymą išduoda skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įstaigos.

2. Įsiskolinimai nuo 300,01 iki 3 000,00 eur.

Beviltiškos skolos iki 3000 eur. priskirtinos antrajai beviltiškų skolų grupei. Šios skolos beviltiškumui įrodyti keliami kiek griežtesni reikalavimai. Pirmiausia, jums prireiks susirašinėjimų, skambučių ar susitikimų su skolininku įrodymų. Įrodymais laikytini skolų suderinimo aktai, registruoti laiškai, raginimai, protokolai, telegramos, fakso pranešimai ir pan. Taip pat jums prireiks nepavykusį skolos išieškojimą liudijančių dokumentų. Tokio tipo dokumentus-pažymas išduoda išieškojimo paslaugas teikiančios įstaigos. Skolų išieškojimo agentūros pateikia ne tik išieškojimą liudijantį dokumentą, bet ir specialistų išvadą apie skolininko finansinę būklę ir išieškojimo galimybes. Taip pat beviltiškumui įrodyti jums reikės informacijos, susijusios su skolininko finansinės būklės vertinimu (finansinių tarnybų ataskaitos, audito įmonių informacijos).

3. Įsiskolinimai nuo 3 000,01 iki 30 000,00 eur.

Trečioji beviltiškų paskolų grupė – skolos iki 30000 eur. Šioms skoloms pripažinti beviltiškomis prireiks daugiau pastangų ir tai įrodančių dokumentų. Mokesčių mokėtojas be susirašinėjimo ar susitikimų su skolininku dokumentų, skolos išieškojimo dokumentų, skolininko finansinės būklės vertinimo turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad skolininkas neturi registruoto turto (šią pažymą išduoda VĮ „Registrų centras“). Taip pat privaloma pateikti skolininko nemokumą įrodančius dokumentus (išduoda VĮ „Registrų centras“).

4. Įsiskolinimai nuo 30 000,01 eurų ir daugiau.

Paskutinioji, ketvirtoji, beviltiškų skolų grupė – skolos nuo 30000,01 eur. Tokių beviltiškų skolų nurašymas yra sudėtingesnis ir skoloms pripažinti beviltiškomis reikia pateikti susirašinėjimo ar susitikimų su skolininku, skolos išieškojimo, skolininko finansinės būklės vertinimo dokumentus, pažymas, patvirtinančias, kad skolininkas neturi registruoto turto ir yra nemokus. Taip pat įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuris patvirtina, kad kreditorius turi teisę susigrąžinti skolas. Be to, būtinas ir antstolių išrašytas išieškojimo negalimumo aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas arba nepavyko išieškoti pakankamai turto.

Reikėtų pabrėžti, kad 4 skolų grupėse aprašyti beviltiškų skolų pripažinimo būdų reikalavimai taikomi tik tuo atvejui, kai skolininkas nėra miręs ar bankrutavęs. Jei skolininkas bankrutavo ar mirė, skoloms pripažinti beviltiškomis bus reikalingi kiti dokumentai, apie kuriuos kalbame sekančiame skyrelyje.

Beviltiškų skolų nurašymas

Skolų išieškojimas – dažnai ilgas ir sudėtingas procesas, kuris, deja, ne visuomet yra vaisingas. Pasitaiko atvejų, kai skola pripažįstama beviltiška ir jos skolininkas dėl sunkios turtinės padėties grąžinti nebegali. Beviltiškų skolų nurašymas – procesas, kurio metu kreditorius surenka informaciją apie įsiskolinimo beviltiškumą ir gauna teisę įsiskolinimą pripažinti beviltišku ir susigrąžinti visus sumokėtus mokesčius. Beviltiškoms skoloms nurašyti, pirmiausia, reikės įrodyti skolos beviltiškumą. Kaip tai padaryti, jei skolininkas yra gyvas ir nebankrutavęs jau trumpai aptarėme, o dabar trumpai pristatome kokių dokumentų reikės beviltiškai skolai įrodyti, jei skolininkas miršta, bankrutuoja arba yra likviduojamas.

Skolininko mirties atveju norint įrodyti skolos beviltiškumą papildomai jums prireiks:

 • skolininko mirtį liudijančių dokumentų (mirties liudijimo, kurį išduoda Gyventojų registro tarnyba prie VRM, užsienio valstybės institucijų išduoto mirties faktą pagrindžiančio dokumento arba teismo, notaro ar civilinės metrikacijos išduotos mirtį patvirtinančios pažymos);
 • dokumento, įrodančio reikalavimo teisę ir pateikiančio informaciją apie tai, kad skolininko palikto turto nepakanka skolai grąžinti (įsiteisėjusio teismo sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo dėl mokesčių mokėtojo teisės susigrąžinti skolas, antstolio surašyto akto ir vykdomojo dokumento, informuojančio apie neįvykdytą išieškojimą);
 • dokumentų, patvirtinančių, kad paveldėtojo turto nepakanka palikėjo skoloms grąžinti (antstolių išduotas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas iš turto paveldėtojo nebuvo įvykdytas arba turimo turto neužteko skoloms padengti).

 

Juridinio asmens bankroto atveju:

 • pastangas susigrąžinti skolas įrodančio dokumento (antstolio išrašyto akto ir vykdomojo dokumento, įrodančio apie neįvykdytą išieškojimą);
 • nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto (įsiteisėjusios teismo nutarties, kreditorių susirinkimo nutarimo ar dokumento, įrodančio likviduotos įmonės dėl bankroto išregistravimą iš JAR).

Juridinio asmens likvidavimo atveju:

 • juridinio asmens likvidavimo faktą įrodančio dokumento (registro atstovo pažymos apie likviduoto asmens išregistravimą iš įmonių registro arba užsienio valstybės institucijos išduoto išregistravimo faktą patvirtinančio dokumento);
 • dokumento, įrodančio, kad likviduotas skolininkas neturi pakankamai turto skoloms padengti (teismo sprendimo, antstolio surašytą aktą ir vykdomojo dokumento, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas arba kitas dokumentas, įrodantis pastangas susigrąžinti skolas).

Kas gali pasinaudoti beviltiškos skolos įstatymu?

Pasinaudoti beviltiškos skolos įstatymu ir susigrąžinti dalį prarastų pinigų gali ne visi kreditoriai. Naudotis įstatymais nustatytais būdais beviltiškų skolų nurašymui ir susigrąžinti mokesčių sumą gali:

 • pelno mokestį mokantys subjektai, jei įsiskolinimo pripažinimas beviltišku padės sumažinti mokėtiną pelno mokestį;
 • individualią veiklą vykdantys žmonės, kurie moką GPM;
 • asmuo ar ūkio subjektas, kuriam pagal pajamas priskiriamas PVM, kai įsiskolinimo pripažinimas beviltišku padės susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį.

 

Kokiems asmenims yra beviltiška skola naudinga?

Beviltiškų skolų nurašymas didžiausią naudą suteikia kreditoriui – jis gauna teisę susigrąžinti valstybei sumokėtą pridėtinės vertės mokestį (PVM), t. y. 21 proc. visos sumos. Be to, kreditorius įgauna teisę įtraukti įsiskolinimą į sąnaudas ir priskyrus skolos sumą ribojamų dydžių leidžiamiems atsiskaitymams sumažinti mokėtiną pelno mokestį iki 15 proc. Vadinasi, kreditorius, pripažinus skolą beviltiška, gali susigrąžinti apie trečdalį prarastų pinigų. Tad skolos pripažinimas beviltiška leidžia skolintojui GPM ar PVM mokėtojui sumažinti pelno ar pajamų mokesčius ir / arba susigrąžinti PVM.

D. U. K.

Ar visos skolos gali būti traktuojamos beviltiškomis?

Ne. Beviltiškomis skolomis pripažįstamos tik tos skolos, kurios praėjus ne mažiau nei vieneriems metams nuo sumos įtraukiamo į mokesčio mokėtojo pajamas vis dar nėra apmokėtos, arba jei skolininkas miršta, bankrutuoja arba likviduojamas jo turtas.

Koks yra beviltiškų skolų senaties terminas?

Didžiajai skolų daliai senaties terminas netaikomas. Kai kurios skolos gali išlikti visą gyvenimą ar net būti paveldėtos. Visgi, labai nedidelei daliai skolų taikomas 5-erių metų senaties terminas. Šis terminas taikomas socialinio draudimo, muito ir kitiems mokesčiams.

Kiek turi praeiti laiko, kad skola galėtų būti pripažinta beviltiška?

Skolos gali būti pripažintos beviltiškomis, kai nuo sumos įtraukimo į mokesčių mokėtojo pajamas praeina vieneri metai ar daugiau.

Kada skolos nelaikomos beviltiškomis, nors atitinka minėtus kriterijus?

Skola nelaikoma beviltiška, nors atitinka beviltiškoms skoloms taikomus kriterijus, kai mokesčių mokėtojas kokiu nors būdu įsigyja kokio nors skolininko turto; jei kreditoriaus skolų reikalavimo teisė perduota kitam asmeniui; jei mokesčių mokėtojas ir skolininkas yra susiję asmenys arba tokiais tapo mokestiniu laikotarpiu; jei dėl pakitusių aplinkybių kreditorius netenka teisės reikalauti skolų iš skolininko; suėjus teisės aktų numatytam senaties terminui; skolas kreditoriui grąžina kitas asmuo; skolininkas yra fiktyvus.

 

+370 700 666 77 Registruoti skolą