Ar gali antstolis areštuoti bedarbio pašalpą?

2023-08-30

Su vienokiomis ar kitokiomis skolomis savo gyvenime susiduria beveik kiekvienas. Visgi, didesnės problemos atsiranda tuomet, kai pinigų grąžinti nepavyksta. Tokiu atveju, dažniausiai kreipiamasi į antstolius ir prasideda skolų išieškojimas. Pastarojo pasekmės gali būti išties skausmingos. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai su skolų išieškojimu susiduria bedarbis asmuo. Tad, ką daryti tuomet? Ar gali antstolis areštuoti bedarbio pašalpą? Trumpai tariant - ne, negali. Visgi, nemažai priklauso ir nuo pačios skolos aplinkybių.

Galimi antstolio veiksmai išieškant skolas

Dažnam su skolų išieškojimu susidūrusiam asmeniui kyla labai natūralus klausimas - ar gali antstolis areštuoti sąskaitą? Be jokios abejonės, pastarajam tikrai leidžiama tai padaryti. Kita vertus, sąskaitos areštavimas nereiškia, kad antstolis gali atimti bedarbio pašalpos pinigus. Įstatymai numato, jog bet kuris įsiskolinęs asmuo gauna teisę naudotis tomis lėšomis, kurios yra būtinos pragyvenimui. Kita vertus, svarbu, kad antstoliui pateiktumėte reikalingus ir šias aplinkybes įrodančius dokumentus. Kaip tai padaryti? Rekomenduojama kreiptis į lėšas išmokančią instituciją bei gauti pažymą, kuri patvirtintų jų kilmę. Taipogi, svarbu išsiimti banko sąskaitos išrašą. Abu dokumentus turėtumėte pateikti antstoliui. Tik tokiu atveju pastarasis atskirs, kurias lėšas išieškoti galima, o kurių ne. Dauguma asmenų mano, jog antstoliai ir taip žino visą reikalingą informaciją, tačiau tai netiesa. Taigi, tuo, kad skola nebūtų išieškoma iš pašalpos turėtumėte pasirūpinti patys.

Dabar, kai jau išsiaiškinome, ar gali antstolis areštuoti bedarbio pašalpą, greičiausiai kyla kitas klausimas - kaip elgtis, jei išieškojimas jau yra pradėtas, o atitinkamų dokumentų nepateikėte laiku? Tokiu atveju, vertėtų paskubėti. Pradėjus išieškojimo procesą, skolininkas turi maždaug 15 dienų pateikti reikiamus dokumentus. Pastaruosius aptarėme jau anksčiau. Tokiu atveju, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pinigai yra grąžinami į skolininko sąskaitą. Kita vertus, jeigu per nurodytą laikotarpį dokumentų nepateikėte, antstolis Jūsų lėšas išmokės išieškotojams.

Kokių pajamų antstolis negali išieškoti?

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsnis nurodo, kad skolos negali būti išieškomos iš:

  • sumų, kurios yra mokamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę;
  • motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų;
  • laidojimo pašalpų;
  • išeitinių išmokų;
  • kompensacijų, kurios mokamos dėl darbo nukrypstant nuo normalių sąlygų;
  • išmokų vaikams, mokamų pagal Lietuvos išmokų vaikams įstatymą;
  • našlaičių pensijos;
  • išmokų, pašalpų ir kompensacijų iš valstybės bei savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai.

Visgi, jeigu pinigai buvo išieškoti neteisėtai, turėtumėte kuo greičiau pateikti antstoliui skundą. Kaip jau minėjome kiek anksčiau, svarbu, jog suteiktumėte šiam visus reikalingus dokumentus. Kita vertus, jeigu antstolis atsisako visiškai arba iš dalies patenkinti skundą, galima kreiptis į apylinkės teismą. Visgi, svarbu, kad to nepadarytumėte per vėlai. Antstolio veiksmus reikėtų apskųsti per 20 dienų nuo tada, kai šis sužinojo apie skundžiamo veiksmo atlikimą. Tad, jokiu būdu to neatidėliokite.

Kas gali būti išieškota net iš bedarbio pašalpos?

Nors jau atsakėme į klausimą, ar gali antstolis areštuoti bedarbio pašalpą, vertėtų paminėti, jog čia vyrauja kelios išimtys. Kai kuriais atvejais, tokius pinigus nuskaičiuoti leidžiama. Pavyzdžiui, iš bedarbio pašalpos gali būti išieškomi alimentai. Tai galioja visoms laikinojo nedarbingumo atveju mokamoms socialinio draudimo pašalpoms. Be to, iš pašalpos taip pat galima išieškoti teismo priteistą atlyginimą už sveikatai padarytą žalą.

Ką daryti, jei sąskaita areštuota?

Sąskaitos areštavimas dažniausiai apriboja naudojimąsi turimomis lėšomis (neskaitant anksčiau išvardintų atvejų). Tokiu atveju, svarbu kuo greičiau kreiptis į antstolį bei pateikti visus reikalingus dokumentus. Kaip jau minėjome kiek anksčiau, kiekvienas asmuo turi teisę naudotis pragyvenimui būtinomis lėšomis. Visgi, antstolis tinkamą sumą gebės nustatyti tik tuomet, jeigu patys pateiksite reikiamus dokumentus. Svarbu paminėti, kad sąskaitos arešto panaikinti neprivaloma, nepaisant to, jog į ją yra gaunama bedarbio pašalpa. Tačiau, Jums gali būti išduotas leidimas kas mėnesį pasiimti tam tikrą pinigų sumą pragyvenimui.

Kita vertus, jeigu norite, kad turimos pajamos būtų apsaugotos, svarbu atiduoti skolą laiku. Matantiems, jog to padaryti tikriausiai nepavyks, vertėtų kreiptis į mus. Skolų pardavimas gali tapti puikia ir kartais net vienintele išeitimi, siekiant išvengti didesnių problemų. Tad, raginame apsvarstyti šią galimybę.

 

+370 700 666 77 Registruoti skolą